La població de la Xina experimentarà un creixement negatiu el 2023

30 anys després que el nivell de fecunditat fluctuï per sota del nivell de reemplaçament, la Xina es convertirà en el segon país amb una població de 100 milions amb un creixement negatiu de la població després del Japó, i entrarà en una societat moderadament envellida el 2024 (la proporció de la població de més de 60 anys). és superior al 20%).Yuan Xin, professor de l'Institut de Població i Desenvolupament de la Universitat de Nankai, va fer el judici anterior citant les últimes estadístiques de població de les Nacions Unides.

El matí del 21 de juliol, Yang Wenzhuang, director del Departament de Població i Família de la Comissió Nacional de Salut, va dir a la reunió anual de 2022 de l'Associació de Població de la Xina que la taxa de creixement de la població total de la Xina s'ha alentit significativament i és s'espera que entri en creixement negatiu durant el període del "14è Pla Quinquennal".Fa 10 dies, l'informe "World Population Prospects 2022" publicat per les Nacions Unides també va esmentar que la Xina podria experimentar un creixement negatiu de la població ja el 2023 i que el nombre de persones majors de 60 anys arribarà al 20,53% el 2024.

besuper bolquer per a nadons